YANFOUOM Collège en Lycée - Middelbaar onderwijs in Dapaong Togo

Onze Belgische partners zijn zeer actief

Yanfouom, wil jongeren, ook uit arme gezinnen in Dapaong en omgeving, een kans geven op degelijk middelbaar onderwijs. In het door de staat georganiseerde onderwijs zitten te veel leerlingen, +/- 80, in één klas, worden leerkrachten vaak niet betaald en zijn er geen boeken. In Yanfouom betalen de leerlingen schoolgeld, zitten ze met maximum 42 in de klas en worden de leraars elke maand betaald, al is het minimaal. Leraars en leerlingen beschikken over de nodige boeken, die eigendom zijn van de bibliotheek van de school. Het College werd in 2000 opgericht door Moni Martine Sinandja. In september 2012 is het laatste jaar van de hoogste graad middelbaar onderwijs (Lycée) gestart, met richtingen wetenschappen en literatuur.

Yanfouom lycée wil jongeren en vooral meer meisjes de kans geven op een goede voorbereiding om naar hoger onderwijs te kunnen.

In Togo is 50% van de mensen jonger dan 20 jaar en een derde daarvan is analfabeet. Degelijke opleidingen zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van een land.

Yanfouom telt nu 552 leerlingen. Vele leerlingen kunnen niet alle schoolgeld betalen.

Yanfouom krijgt financiële steun van : Wereldwinkel Haacht, Aartselaar en Rumst, ook van gemeente Rumst en vorig schooljaar van de vrije gesubsidieerde basisschool uit Hemiksem.

Er zijn vrienden, collega’s en organisaties die behoeftige leerlingen van het college sponsoren of met een maandelijkse bijdrage het internetabonnement op de school helpen financieren.

Oud-leerlingen en ouders van Collège Yanfouom nemen mee de touwtjes in handen om langs de vriendenkring van de school het college te steunen.

De organisatie “Les Amis de Yanfouom” in Frankrijk steunt het college al van bij het begin zowel vooral voor bouw- en logistieke zaken. Catherine André, de voorzitter, begon met Moni Sinandja in 2000 het eerste jaar van het college. Leerkrachten en jongeren in opleiding zorgen met deze organisatie nog elke zomervakantie voor extra lessen Frans, wetenschappen en informatica. Ook in 2012 waren 17 jonge mensen in augustus actief in Dapaong. Zij brachten bovendien nog 15 extra computers mee.

Hoe het allemaal begon

In 1995 waren we voor het eerst in Afrika en Dapaong met een groep van 11 11 11, onder leiding van Bodjona Komi en Geert Bossaerts (oud leerlinge van Mikke, voorheen medewerker van Vredeseilanden in Togo en de laatste jaren directrice van War Child in Oost Congo). Van dan af hebben we regelmatig acties ondernomen voor ASPAD en WON Manu en Collège Yanfouom, omdat deze organisaties door geen NGO’s gesteund worden en een initiatief zijn van plaatselijke mensen. We zijn ook 5 maal terug geweest, telkens met andere vrienden.

In de Regio Dapaong zijn vele belangrijke bewegingen ontstaan vanuit de overkoepelende organisatie ASPAD = Association de Promotion de l’ Agriculture Durable.

Won Manu (Geluk van de Toekomst) is een zusterorganisatie, vooral bekend om zijn project van post-scolaire opleidingen in land- en tuinbouw voor jongeren die weinig of geen onderwijs genoten en de vrouwengroepen die samenwerken rond groentekweek en het houden van kleinvee.

Ook in de middelbare school Yanfouom zijn land- en tuinbouw een verplicht vak.

Paul en Martine Sinandja zijn in Dapaong en zelfs in de buurlanden gekend en gewaardeerd en ook vaak gevraagd om hulp bij de opstart van gelijkaardige projecten o.a. in Ghana. De directrice van de school, Martine, werd gevraagd de vereniging van private colleges van heel Togo mee te leiden. Het zijn sympathieke en hard werkende plaatselijke verantwoordelijken.

Pages avec les mêmes mots clés