Vrienden van Yanfouom : Nederlandstalige informatie

L’association en Belgique a été dissoute en 2021 et elle a légué a Yanfouom France les reliquats de ses fonds.
Merci à eux pour leur dynamisme et la bonne collaboration pendant toutes ces années !

De vereniging in België werd in 2021 ontbonden en liet de rest van haar fondsen na aan Yanfouom France.
Dank aan hen voor hun dynamiek en goede samenwerking gedurende al die jaren !

Fotos

Vrienden van Yanfouom : Fotos

Articles

Vrijwilligers voor Yanfouom

Heel het jaar door zoeken we vrijwilligers die, in het Frans, informatica vorming kunnen geven aan leraars. Ook bijscholingen middelbaar (...)